Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...
Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych Zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO, pojęcie administratora danych osobowych oznacza . osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby...