RODO w oświacie

Regulacje o ochronie danych osobowych od 25 maja  2018 r

Instytucje jak i przedsiębiorstwa musza być przygotowane do stosowania zasad wprowadzonych przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych

RODO

Rodo to przepisy uchwalone na poziome Unii Europejskiej jednak mające zastosowanie bezpośrednie do polskich przedsiębiorstw i instytucji i  w praktyce będą dotyczyć wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Szkoły z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczniów i ich rodziców są szczególnie zobowiązane do posiadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz właściwego przetwarzania danych osobowych

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do Dyrektorów placówek oświatowych, którzy chcą wdrożyć RODO zgodnie z przepisami i zdają sobie sprawę z tego jaki obowiązek ciąży na nich jako na administratorach.

Przypominamy

Placówki oświatowe mają obowiązek powołanie Inspektora Ochrony Danych. Posiadanie Inspektora w znacznej mierze odciąża Administratora z odpowiedzialności. Profesjonalny Inspektor to gwarancja właściwego wdrożenia przepisów i możliwość uniknięcia ogromnych kar finansowych.

 

Co robimy

W

Audyt placówki

W

Wdrożenie dokumentacji zgodnej z RODO

W

Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W

Ciągła opieka nad placówką

Oczywiście możecie Państwo powołać Inspektora spośród swojej kadry, ale czy daje to Państwu gwarancje właściwego wdrożenia?

Dzięki naszej Kancelarii możecie Państwo spać spokojnie.

Skontaktuj się z kancelarią i śpij spokojnie